+31 (0)13 - 511 36 66 info@vd-meijden.com
Wij ondersteunen u graag met het engineeren, optimaliseren, beheersen of beheren van uw bedrijfsprocessen. Onze engineers ontwikkelen graag nieuwe ideeën en verwerken deze tot uiterst efficiënte productielijnen of andere machines. Omdat onze producten volledig in eigen beheer gebouwd worden, hebben we vanaf de eerste plannen tot en met de installatie de volledige controle. Ook na inbedrijfname van uw installatie zijn we u graag van dienst. We kunnen  de belangrijkste bedrijfsprocessen monitoren en controleren graag periodiek uw installatie. Onze medewerkers ondersteunen u wanneer wenselijk ook bij het functionele ontwerp van uw gebouw, totaal engineering (stroom- en 3D schema`s), transport en plaatsing van uw machines, inbedrijfname en training van operators. De afdeling procesbeheer biedt de volgende diensten:  Proces engineering, proces automatisering, preventiefonderhoud, voorraadbeheer (onderdelen), 24-uursservicecontract, technische en technologische ondersteuning, kalibratie en validatie van uw apparatuur.  
 

Proces-engineering

In de meeste gevallen hebt u zelf een goed beeld van de samenstelling, eigenschappen en kwaliteitseisen van uw producten en de hiervoor noodzakelijke grondstoffen. Onze technologische kennis stelt ons in staat om aan de hand van door u gestelde producteisen en kwantiteiten het optimale productieproces te ontwikkelen. Aan de hand van dit productieproces ontwerpen wij uw procesinstallatie en bouwen deze in eigen beheer.  
Door onze pragmatische aanpak zijn wij in staat om voor u de meest efficiënte oplossingen te bedenken. En daarin gaan we niet over een nacht ijs. Heel vaak komt de definitieve oplossing niet overeen met die waar u in eerste instantie om vroeg maar is het wel de beste.  
Van der Meijden procesbeheer
Van der Meijden procesbeheer
Van der Meijden procesbeheer

Het zijn uiterst prettige mensen om zaken mee te doen. En daarnaast hebben ze een uiterst breed aanbod: werktuigbouwkundig, maar ook alle elektrische installaties en (proces)automatisering in een hand. Daarom geen interfaces met allerlei partijen. Ze ontwerpen op maat oplossingen met een heel goede inleving in de klant. Daarnaast is er geen overdosis aan bureaucratie en management. Het engineering/ontwerp is heel goed doordacht en door de praktische aanpak van vaklieden, die een goed gevoel hebben met wie ze bij ons zaken moeten doen, hebben ze ons tot een tevreden klant gemaakt. Ze denken heel goed mee en staan open voor vernieuwing

Kees is een belangrijke drijfveer, denk ik, die op basis van zijn ervaring en zijn stabiele organisatie steeds complexere zaken aankan en aandurft. Een echte ondernemer met duurzame en vooruitziende blik.

De geleverde machines hebben tot nu toe altijd probleemloos opgestart.

Wim de Laat

CEO, Bio Scienz

 

Proces-automatisering

Onze proces-engineers, software-engineers en onze hardware-engineers werken nauw samen. Dat maakt deze afdeling uniek, omdat we al tijdens de beginfase al rekening houden met de vertaalslag van opdracht naar realisatie. Daarnaast kijken onze engineers niet alleen naar het proces maar ook naar uw bedrijfscultuur en de operators. Bovendien zijn wij zijn bekend met alle gangbare PLC-systemen (Siemens, Mitsubishi, Allan Bradley, enz.). Deze bundeling van kennis zorgt ervoor dat wij in staat zijn om:
  • Een optimale besturing van het proces te ontwikkelen;
  • Een optimaal bedieningsgemak en/of bedieningsmogelijkheden te realiseren;
  • Een volledige en duidelijke procesvisualisatie (SCADA) te bieden;
  • Uw data te registreren (SCADA);
  • Onderhoudsstatus (onderhoudsgemak gefaciliteerd): hierdoor is uw fabriek altijd up to date en hoeft er geen achterstalligheid meer te zijn.
 

 Mogelijkheid tot bediening en ondersteuning op afstand.

Globemilk werkt al vanaf het begin nauw samen met Van der Meijden Machines. Met name de combinatie van proceskennis en automatiseringskunde zorgt ervoor dat ook onze nieuwe lijn door VDM is ontwikkeld en geïnstalleerd. Wij kennen Van der Meijden Machines als een no-nonsens bedrijf met liefde voor techniek en passie voor ons gezamenlijk eindresultaat.

Joost van Boxtel

Managing director, Globemilk B.V.

Met de touch-screen HMI’s (Human-Machine Interface) maken wij de bediening voor u of uw operators zo simpel mogelijk.

Wij bieden mogelijkheden voor bediening en ondersteuning op afstand.

Doordat onze software-engineers vertrouwd zijn met de productie processen, kunnen zij u optimaal ondersteunen bij storingen en advies geven.

Door de technische en technologische kennis die we hebben opgebouwd en door logisch nadenken kunnen we maken wat u nodig heeft en dat is niet perse hetzelfde als waar u in eerste instantie om vraagt.

Met het procesbeheerplan brengt Van der Meijden Machines structuur in het preventieve onderhoud van uw machinepark. Goed onderhoud wordt daarmee gewaarborgd.

Tijdig reviseren en repareren van machines voorkomt storingen en bevordert de levensduur. Wij zorgen voor de uitvoering.

Reserve-onderdelen op voorraad verkort de stilstand bij storingen. Van der Meijden Machines zorgt voor goed onderdelenbeheer voor uw machinepark.

Bij storing en calamiteiten staat onze serviceteam klaar om u zo snel mogelijk te helpen zodat u verder kunt.

 

Preventief onderhoud

Stilstand van uw productieproces kost geld. Om dat te voorkomen, kunt u ons het onderhoud van uw machinepark laten verzorgen. Met preventief onderhoud onderhouden we uw (complete) machinepark proactief. Om een zo laag mogelijke downtime te garanderen beginnen we met een  goede inventarisatie van uw machinepark. Dit is de basis waarop wij samen met u invulling geven aan de onderhoudsbehoefte, het risicomanagement, de planning en uitvoering. Daarmee waarborgen wij de continuïteit van het preventieve onderhoud en houdt u de kosten voor onderhoud inzichtelijk en beheersbaar.

Backup gegevens

Instellingen van machines zijn per situatie verschillend. Om te voorkomen dat u na een storing uw gegevens verliest, maken wij regelmatig een back-up van de relevante instellingen van uw proces.

Voorraadbeheer (onderdelen)

Voor een optimale inzetbaarheid is het onder andere belangrijk om de juiste reserveonderdelen op voorraad te hebben. Door onze ruime ervaring met onderhoud zien we dat bij storingen de niet-beschikbaarheid van onderdelen regelmatig zorgt voor onnodig langdurende storingen en dus stilstand van processen. Wij geven u graag advies over een optimaal voorraadbeheer of nemen dit voor u uit handen waardoor u ruimte en risicokosten verminderd. Wij zorgen er dan voor dat onderdelen waarvoor de afspraken gelden, altijd op de plank liggen in geval van correctief onderhoud.  Vanuit onze expertise en in samenspraak met uw technische medewerkers, bekijken wij welke onderdelen binnen de urgentiecategorie vallen of waarvoor langere levertijden gelden. Deze onderdelen worden door ons besteld of op maat gemaakt: een waardevolle aanvulling op uw bedrijfsvoering waarmee u de productiecontinuïteit beter waarborgt. 

24-uur servicecontract

Het serviceplan van Van der Meijden Machines  is een totaaloplossing waarmee wij het productievermogen van uw machines maximaliseren, storingen en kosten voor stilstand tot een minimum kunnen beperken en de levensduur van uw machinepark kunnen verlengen. Wij streven naar een combinatie tussen goed gestructureerd preventief onderhoud, het goed reviseren van uw machinepark, een goed onderdelenbeheer en partnerschap om bij calamiteiten de storingen snel en adequaat voor u op te lossen. Wanneer wij over het technisch dossier van uw machines beschikken, kunt u een servicecontract afsluiten. Vaak kunnen wij u op afstand ondersteuning bieden door in te loggen in de PLC-systeem of SCADA. Dat bespaart zowel u als ons tijd en dus kosten.
Van der Meijden procesbeheer onderhoud
Van der Meijden procesbeheer onderhoud
Van der Meijden procesbeheer onderhoud

Van der Meijden Machines is een meedenkende installateur die klantgerichte oplossingen kan bieden voor onze processen. Dit door de aanwezige kennis van zowel mechanische technieken als zuivelkennis. Omdat wij niet beschikken over een eigen technische dienst staan betrouwbaarheid en bereikbaarheid in onze relatie centraal. Die uit zich in de fijne, directe contacten met de vakkundige medewerkers van Van der Meijden Machines.

Roy Swinkels

Bedrijfsleider, Zuivelboerderij de Romkan B.V.

Technische en technologische ondersteuning

Ondersteuning van uw technische dienst. Omdat onze medewerkers de actuele situatie van uw machine-installatie kennen, is deze hulp zeer effectief. Onze medewerkers zijn in staat efficiënt mee te denken omdat zij zowel technische als technologische kennis bezitten. Zij volstaan niet met aangeven in welk component de storing zit maar leveren (op afstand) een concrete oplossing voor uw probleem.

Vraagt u zich af of wij ook uw proces kunnen ondersteunen? Klik hier:

Bent u geïnteresseerd in ons werk en wat we voor u kunnen doen? Wij helpen u graag een passende oplossing te vinden.